Email Marketing

Med vores assistance kan du optimere din åbningsrater, konverteringsrater og CTR på bedst mulig vis

Det er ikke et tilfælde at e-mail marketing er en markedsføringsstrategi, der i tiltagende grad vinder indpas blandt danske virksomhedsejere. Det skyldes flere forskellige årsager, og som virksomhedsejer er du bedst stillet hvis du tidligst muligt stifter bekendtskab med disse.

E-mail marketing er i nyere tid på mange måder blevet en vigtig præmis for driften af en god virksomhed med en voksende omsætning og en fornuftig vækstrate.

Hos Hjælptilweb.dk har vi specialiseret os i e-mail marketing og har derfor opnået særlig ekspertise inden for denne moderne markedsføringsstrategi. Vores erfaring siger os, at man ved anvendelse af den rette strategi, kan skabe fantastiske resultater.

 

Hvorfor lige Email marketing?

Siden begyndelsen af 00’erne har e-mail marketing vundet indpas hos både store og mindre virksomhedsejere i Danmark, af den simple grund at denne marketingsstrategi fungerer godt, uagtet virksomhedens størrelse.

Der er flere grunde til at e-mail marketing kan gøre en afgørende forskel i markedsføringen af din virksomhed. Nedenfor er de forklaret på en logisk og forståelig måde.

Kom bredt ud

1) Vidtrækkende Markedsføring

Internettet har muliggjort at grænserne i tid og rum er blevet udvisket. Du har, i forbindelse med e-mail marketing, derfor de oplagte muligheder for, at nå ud til forbrugere verden over. Da vi lever i en global verden, og adgang til nye markeder er lig med nye kunder, kan e-mail marketing derfor være den perfekte strategi.

Få folk til at læse dine emails.

3) Højst mulige åbningsrater

Med den rette professionelle assistance kan du forbedre chancerne for, at dine nyhedsbreve rent faktisk åbnes når de når frem. Det er helt afgørende for din e-mail marketing, at nyhedsbrevene bliver åbnet og læst, dette er dog ikke altid tilfældet. Denne udfordring er noget vi forstår os på at løse.

Lad det vokse

5) Optimer din ROI

E-mail marketing har vist sig at være en vigtig delkomponent for ROI, hvorfor man bedre forstår den tiltagende interesse for denne form for markedsføring. Den absolutte majoritet af virksomheder der poster penge i e-mail marketing, oplever en markant forbedring af den samlede ROI (Return Of Investment). ROI er et koncept, du som virksomhedsejer med fordel kan se nærmere på, hvis du vil sikre det bedste mulige outcome af dit budget anvendt på markedsføring.

Kurve

2) God information og evaluering af resultater

Din virksomhed er bedst stillet hvis du har overblik over, om dine investeringer betaler sig og om dine salgsstrategier virker efter hensigten. Med e-mail marketing har du rigtig gode betingelser for, gennem data, konstant at være orienteret om hvorvidt du opnår de ønskede resultater.

Skriv personlige mails

4) Gør din markedsføring personlig

Via e-mail marketing kan du personalisere dine tilbud, og skabe gode relationer virksomheden og dine kunder imellem. Det er ingen hemmelighed, at kommunikation der bærer præg af at være personlig, har langt større effekt end nyhedsbreve med en upersonlig ordlyd. Helt konkret vil det sige, at vi eksempelvis hjælper dig med at inkorporere modtagerens navn i både nyhedsbrevets overskrift, og brødteksten.

Prismærke

6) En prisvenlig men effektiv markedsføringsform

Grunden til at e-mail marketing vedbliver at trække opmærksomhed til sig, skyldes de lave omkostninger der er forbundet med denne effektive markedsføringsform. Ikke alle virksomheder kan investere flere millioner kroner i markedsføringsprojekter, men det er faktisk heller ikke afgørende for at formidle sin virksomheds produkter effektivt.

Nyhedsbreve er en rigtig god start for små og nye virksomheder, men kan i lige så høj grad være relevante for store og mere omfattende virksomheder.

Som ovenstående sektion illustrerer, findes der et væld af gode grunde til at forsøge sig med e-mail marketing. Som virksomhedsejer kan det altid betale sig at følge med tiden, og e-mail marketing er uden tvivl en ny, effektiv og prisvenlige måde at markedsføre sig på!

 

Hvorfor hyre Hjælptilweb.dk?

Selvom e-mail marketing umiddelbart lyder nemt og intuitivt, ligger der en stor teknisk know-how og faglig viden bag denne nye markedsføringsform. Så er det godt at der findes firmaer som Hjælptilweb.dk, der har de rette kompetencer til at få dig og din virksomhed i gang, så du ikke skal stå med nogen IT-udfordringer alene. Hos Hjælptilweb.dk kan vi igangsætte den marketingsprocedure, der vil sikre dig de højeste åbningsrater og konverteringsrater muligt, med henblik på at forøge din omsætning yderligere. Det er nemlig hvad god marketing i sidste ende går ud på.

Hos Hjælptilweb.dk tilbydes du en række mulige løsninger indenfor e-mail marketing. Vi har ekspertise indenfor kampagne e-mails, automatiske e-mails og udbygning af lister. Derudover er vi altid parate til at svare dig på, hvad end du måtte være interesseret i vedrørende digital markedsføring.

 

Lad os hjælpe din virksomhed

I et samarbejde med os, kan du forvente at blive mødt med respekt for dig og din virksomhed. I fællesskab finder vi den bedste løsning for dig, og tilpasser den digitale marketingsform lige netop dine behov. Du kan være sikker på, at markedsføringen af din virksomhed foregår professionelt og du medinddrages så du altid er opdateret på hvad der sker. Samtidig kan vi garantere dig, at du ved at overlade de tekniske aspekter til os, vil få mere tid til det som du finder interessant i driften af din virksomhed.